t: 023 711 44 45
m 06 53 11 02 45

Nieuws BNR financieel

AccountancyNieuws

 

Casebeschrijving accountancy

De ondernemers in het midden- en kleinbedrijf hebben veelal behoefte aan een uitgebreid pakket aan accountantsdiensten. Meestal begint het met de administratie die op maandbasis of kwartaalbasis gevoerd moet gaan worden en waarbij als sluitstuk van de periode de aangifte BTW wordt gedaan. Wij kunnen dat verzorgen.

Voor ons biedt dat tevens de mogelijkheid de onderneming beter te leren kennen en spontaan te adviseren over zaken die in onze ogen wellicht anders en ook beter gedaan zouden kunnen worden. Bovendien krijgt de ondernemer op regelmatige basis de financiële weerslag te zien van zijn bedrijfsvoering en kan hij daarnaar handelen.

Aan het einde van het boekjaar zullen wij een wat uitgebreidere rapportage opstellen (voor de B.V. volgens de wettelijke verplichtingen) die wat meer gezien kan worden als naslagwerk en ook wat intensiever besproken zal worden. Voor de B.V. verzorgen wij tevens de jaarstukken die aan de Kamer van Koophandel opgestuurd moeten worden (deponeringsstukken). Op basis van de jaarcijfers zal tevens de aangifte winstbelasting (inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting) worden voorbereid.

Al met al helpen wij de ondernemer tijdig te voldoen aan al zijn wettelijke verplichtingen en voorzien wij de ondernemer op regelmatige basis van informatie die van belang is voor zijn bedrijfsvoering zodat de ondernemer weer kan doen waar hij of zij goed in is: ondernemen.