t: 023 711 44 45
m 06 53 11 02 45

Nieuws BNR financieel

AccountancyNieuws

 

Casebeschrijving bedrijfseconomische advisering

Wij hebben regelmatig cliënten begeleid bij het doen van overnames.
Onze inbreng bestaat er dan uit dat wij de over te nemen onderneming aan een kritisch onderzoek onderworpen (due diligence). Dit onderzoek kan op meerder aspecten gericht zijn: de financieel / administratieve organisatie en rapportages, de fiscale positie en juridische aspecten of bijvoorbeeld de personele en interne organisatie.

Na afloop van een dergelijk onderzoek rapporteren wij onze aandachtspunten en bevindingen die veelal ook worden gebruikt om de onderhandelingen over de koopsom een duidelijke richting te geven. De koopsom die men bereid is te betalen voor een over te nemen onderneming is afhankelijk van de waardering zoals deze door de koper word uitgevoerd.

Wij ondersteunen de koper met berekeningen van de waarde volgens verschillende methoden (Discounted Cash Flow / DCF, rentabiliteitswaarde of intrinsieke waarde) en volgens een aantal scenario’s (worst case / best case). Daarnaast zetten wij de toekomstverwachtingen in een overzichtelijke liquiditeits- en resultatenprognose zodat duidelijk is hoeveel financieringsbehoefte er wanneer in de toekomst zal zijn.