t: 023 711 44 45
m 06 53 11 02 45

Nieuws BNR financieel

AccountancyNieuws

 

Voorbeeld werkwijze

Nadat het eerste contact tussen u en ons is gelegd volgt een eerste kennismakingsgesprek. In dit gesprek zullen wij uw wensen en de aard van de dienstverlening bespreken. In dit gesprek zullen wij tevens laten blijken of wij onszelf als de juiste partij zien en de gevraagde diensten kunnen leveren. Van belang is ook of er een wederzijdse “klik” is. De zakelijke dienstverlening is een persoonlijke aangelegenheid en dus moet de onderlinge relatie goed zijn.

Naar aanleiding van ons eerste gesprek zullen wij een offerte opstellen. Als u van onze diensten gebruik wilt maken zullen wij daarna een opdrachtbevestiging opstellen waarin de gemaakte afspraken zijn opgenomen. Daarnaast zullen wij volgens de wettelijke voorschriften een kopie van uw identificatiebewijs maken. Van belang voor u om te weten is dat de opdracht geldt totdat deze door u (of door ons) wordt ingetrokken. We zitten dus niet contractueel meerdere jaren aan elkaar vast. Onze binding is er een van respect, niet van contractuele dwang.

Na de verplichte formaliteiten gaan wij voor u en met u aan de slag.

Wij zullen de werkzaamheden uitvoeren en de uitkomsten bespreken en hierover rapporteren (en factureren) zoals we dat met elkaar zijn overeengekomen. Duidelijke afspraken en transparantie staan hierbij voorop.

Bij onze werkzaamheden streven wij naar maximale kwaliteit. Dit omvat niet alleen uitgebreide ervaring in het vakgebied en kennis van zaken maar ook snelheid van handelen en bij dit alles de afstemming van de diensten op de wensen van u als cliënt. U ervaart onze kwaliteit omdat u krijgt wat u van ons vraagt en verwacht.