t: 023 711 44 45
m 06 53 11 02 45

Nieuws BNR financieel

AccountancyNieuws

 

Vooruitkijken loont

Ondernemers in het midden en kleinbedrijf gunnen zichzelf vaak niet de moeite om bewust een aantal jaren vooruit te kijken. Toch blijkt keer op keer weer dat dit zeker loont. Bij alle facetten van de bedrijfsvoering.

Het spreekt vanzelf dat u uw inkopen aanpast aan de verwachte afzetmogelijkheden. Het hebben van een te hoge voorraad is “dood geld”. Voor goederen is dit voor iedereen duidelijk.

Met betrekking tot personeel geldt ongeveer hetzelfde. Het oplossen van een grote overcapaciteit of ondercapaciteit van personeel is vaak een dure aangelegenheid. Gedwongen ontslag of werving & selectie zijn kostbare trajecten die voor een groot deel voorkomen kunnen worden als over de personele bezetting van te voren goed wordt nagedacht.

Nadenken over uw liquiditeitspositie loont eveneens. Blijkt uit uw liquiditeitsprognose dat er een kredietbehoefte gaat ontstaan dan is het verstandig nu reeds hierover met uw bankier in gesprek te gaan. Nu kunt u nog kiezen tussen aanbieders en gunstige tarieven onderhandelen.

Door fiscale planning kunt u gebruik maken van de verschillen in tarieven. Zowel voor de inkomstenbelasting als de vennootschapsbelasting geldt dat u meer belasting betaalt naarmate u meer winst maakt. Door een optimale planning en toerekening van kosten en baten aan opeenvolgende jaren kunnen belangrijke (tarief)voordelen worden behaald.

Wij denken graag met u mee over uw toekomst.